fbpx

กล่องใส่แก้วเซรามิค

IMG_0311-1

กล่องใส่แก้วเซรามิค

บรรจุภัณฑ์แก้วเซรามิค กล่องใส่แก้วเซรามิค นอกจากจะคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัpแล้ว ความเรียบร้อยสวยงาม ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน ก็จริงอยู่ว่า เมื่อเปิดกล่องแล้วก็ต้องทิ้งกล่องไป บางทีก็อาจไม่เป็นอย่างนั้น กล่องใส่แก้วเซรามิค บางครั้งก็ยังสามารถเก็บมาใช้ต่อ recycle ได้ บางท่านก็เก็บไว้เพื่อที่จะรักษาแก้วเซรามิค ที่ได้รับเป็นของที่ระลึกให้คงสภาพใหม่ไปนานๆ การเลือกใช้กล่องใส่แก้วเซรามิค โดยเลือกใช้กล่องกระดาษอย่างดี เพื่อบรรจุแก้วเซรามิคสำหรับเป็นของที่ระลึก ให้บุคลสำคัญ อย่างพิถีพิถัน ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าผู้ให้ ให้ความสำคัญกับผู้รับ มากแค่ไหน มันทำให้แก้วเซรามิคในกล่องนั้นมีคุณค่ามากขึ้นเป็นพิเศษด้วย

PACKAGE-BOX-2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า