แจ้งการชำระเงิน

หัวข้อ | เลขที่คำสั่งซื้อ/Order No.*

ชื่อ-สกุล/Name*

เบอร์โทรศัพท์/Telephone*

อีเมล์/E-mail*

โอนเงินเข้าธนาคาร/Bank*

จำนวนเงินที่โอน/Amount*

วันที่ทำรายการ/DAY*

เวลาที่ทำรายการ(00:00)/TIME*

ไฟล์แนบหลักฐานการโอนเงิน*

ข้อความเพิ่มเติม(ถ้ามี)/Message

หมายเหตุ

  • เมื่อลูกค้าทำการโอนเงินค่าสินค้าแล้ว โปรดเก็บสลิปหรือหลักฐานการชำระเงิน ไว้ก่อนได้รับสินค้า
  • เมื่อลูกค้าแจ้งการโอนเงิน  ทีมงานจะจัดส่งสินค้าให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง
  • หากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง LINE@  หรืออีเมล “mugscreen@gmail.com” หรือที่เมนู “ติดต่อเรา
X